Priser

För aktulla priser vänligen kontakta oss.

Avdrag för hushållsnära tjänster

Riksdagen beslutade att från och med den 1 januari 2008 införa en skattereduktion för personer som köper hushållstjänster. De nya reglerna innebär att skattereduktion för hushållsarbete utgår med 50 procent av utgiften, dock med högst 50 000 kr per beskattningsår. Någon reduktion medges inte om underlaget är lägre än 1 000 kr.

Det hushållsarbete som omfattas av reduktionen är bland annat städning eller annat rengöringsarbete, vård av kläder (till exempel tvätt, strykning, lagning och skoputsning) och hemtextilier samt matlagning. Matlagning innefattar dock inte avhämtning eller catering. Till hushållsarbetet kan även omsorg och tillsyn som en person behöver räknas. Även barnpassning, inklusive lämning och hämtning av barn till och från till exempel förskola, skola samt fritidsaktiviteter, omfattas.

Utgifter för snöskottning samt löpande skötsel av tomt eller trädgård i form av häck- och gräsklippning, krattning och rensning av ogräs kan ligga till grund för skattereduktion. Däremot omfattas inte t ex trädbeskärning, planteringsarbeten. För att avdrag ska kunna göras ska arbetet vanligtvis vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden. Reglerna gäller även för arbete i anslutning till fritidsbostäder.

Vi på Städfixarna ordnar all formalia och när du får din räkning är skattereduktionen redan avdragen, om du inte ha begärt att få det på annat sätt.