Kvalitets- och miljöpolicy

Städfixarna skall tillgodose sina kunder med marknaden bästa städtjänster.
Vi skall som ett led i vår affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling genom att ställa miljökrav på våra städtjänster och miljögranska de produkter som köps in samt förebygga förorening.

Detta åstadkommer vi genom att:
• Uppfylla de krav som ställs av myndigheter, kunder och medarbetare.
• Framtagna mål konkretiseras i handlingsplaner.
• Miljö- och kvalitetsarbete ses som en långsiktig investering.
• Varje medarbetare genom utbildning och information bereds tillfälle att förstå miljö- och kvalitetskonsekvenser av sitt handlande i det egna arbetet.
• Fokusera på ständig förbättring och förebyggande av förorening.
• Våra kunder alltid sätts i centrum.
• Varje leverans skall vara en rekommendation till kommande affärer.
• Följa eller överträffa tillämplig miljölagstiftning.

Kvalitets-/miljöpolicyn kommuniceras ut till alla som vill ta del av den.

Åkersberga 2010-04-08

Renata Fogelström Siekaniec
VD, Städfixarna AB