I samarbete med i n r e d m e d m i g

Ordning & strukturkonsultation

Hjälp till självhjälp

Råd om förvaring, ordning och struktur

Praktisk strukturhandledning

Behovsanalys och gemensamt genomförande i form av rensa ut, sortera och förvara